Zmeny v spoločnostiach

Nestačíte sledovať legislatívne zmeny a máte záujem nerušene sa venovať svojmu podnikaniu, ušetriť čas, peniaze, príp. vyhnúť sa neželaným okolnostiam? V rámci poradenského servisu Vám pomôžeme orientovať sa v zákonoch a predpisoch všeobecne súvisiacich s danou problematikou.

 

Poskytujeme pre Vás tieto služby:

 

  • kompletný servis pri založení, vzniku, zmenách v obchodných spoločnostiach,
  • prevody obchodných podielov, vyhotovenie zmlúv a iných listín,
  • poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s obchodnými partnermi,
  • vypracovanie návrhov a podaní na súd a iné správne orgány,
  • zmena sídla, konateľov, spoločníkov, doplnenie predmetov podnikania. 

Cena: 150 €

Najdete nás na Facebooku