Predaj Ready-Made s.r.o. spoločnosti

Ak potrebujete rýchlo podnikať, v takom prípade je pre Vás najlepším riešením zakúpenie existujúcej spoločnosti.

Už niekoľko rokov ponúkame možnosť do 24 hodín získať novozaloženú spoločnosť s ručením obmedzeným z našej aktuálnej ponuky.

Tieto spoločnosti (Ready-Made s.r.o. spoločnosti) sú zakladané za účelom ich predaja, a preto nevykonávali žiadnu činnosť. Podstatou je, čo najviac uľahčiť Vám cestu k novej spoločnosti a ušetriť čas.

 

 Pripravíme pre Vás:

 

 • rozhodnutie jediného spoločníka, týkajúce sa zmeny názvu, sídla spoločnosti, konateľov, prípadne vybavenia ďalších nových živností,
 • vypracovanie všetkých nevyhnutných dokumentov týkajúcich sa prevodu spoločnosti,
 • zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy,
 • podanie návrhu na Obchodný register,
 • ohlásenie zmien na príslušných úradoch.

 

Všetky dokumenty, ako aj zmluvy potrebné na prevod obchodného podielu na Vás, ako na nového spoločníka vypracujeme my. Naša spoločnosť zabezpečí úplný servis vrátane zápisu zmien v spoločnosti do obchodného registra a splnenie si všetkých zákonom požadovaných ohlasovacích povinností (živnostenský úrad, daňový úrad, atď.).

Cena za predaj spoločnosti je konečná. Zahŕňa v sebe všetky poplatky súvisiace s prevodom spoločnosti, vrátane poplatkov na zápis zmien do Obchodného registra a zmien na Živnostenskom úrade.

 

Cena: 400 €

Cena za prevod obchodného podielu existujúcej spoločnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nepodlieha DPH.

 

Čo je Ready-Made s.r.o. ?

Naša ponuka predzaložených (Ready-Made s.r.o.) spoločností je určená pre ľudí, ktorí potrebujú podnikať skutočne rýchlo a nemajú čas čakať na založenie novej spoločnosti. Tieto spoločnosti sú založené za účelom ďalšieho predaja, nikdy nevyvíjali žiadnu podnikateľskú činnosť a môžu byť Vaše už za 24 hodín.

Základná charakteristika predzaložených (Ready-Made s. r. o.) spoločnosti :

 • sú už zapísané v OR SR a majú pridelené IČO,
 • sú registrované na Daňovom úrade k dani z príjmu, majú pridelené DIČ,
 • sú založené len za účelom ďalšieho predaja, nemajú záväzky ani pohľadávky,
 • sú pripravené na prevod do 24 hodín,
 • majú splatené základné imanie v plnom rozsahu,
 • majú zvyčajne nasledovné predmety podnikania (predmety je možné rozšíriť) – kúpa tovaru na účely jeho predaja, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, počítačové služby.

 

Výhody predzaložených s. r. o. :

 • môžete podnikať už za 24 hodín,
 • môžete okamžite podpisovať zmluvy v mene Vašej novej spoločnosti,
 • môžete okamžite vystavovať faktúry v mene Vašej novej spoločnosti.
Názov: Dátum založenia:  IČO: Platca DPH: Stav: Cena:
PERPETVITA,s.r.o.

16.01.10

45322899

nie voľná

400,00 €

PROPOSAL, s.r.o.

12.01.10

45323640

nie voľná

400,00 €

SEMOLA, s.r.o.

12.01.10

45322870

nie voľná

400,00 €

VACHTA, s.r.o.

14.01.10

45323917

nie voľná

400,00 €

Najdete nás na Facebooku